Kontakt

Svoje tipy, nápady a námety píšte e-mailom na: online@vasaporadkyna.sk

Kontakt

Mgr. Zuzana Kollárová - VAŠA PORADKYŇA
Hlavná 3/5,
900 61 Gajary
IČO: 47 225 408

č. živn. registra 120-17972
č. 120-OBU-MA-OZP-2013/03523-2