Novinky

 • Materskú si už dobrovoľnými odvodmi nezvýšite

  Pozor na zmeny v dobrovoľnom poistení do Sociálnej poisťovne. Od 1. júla sa už nedá k povinnému nemocenskému poistenie dobrovoľne nemocensky pripoistiť. Súbeh povinných a dobrovoľných odvodov sa zakázal aj v prípade poistenia v nezamestnanosti.…

 • Kto má nárok na daňový bonus

  Daň si môže daňovník znížiť daňovým bonusom. Zamestnancovi daň znižuje o bonus zamestnávateľ mesačne. Podnikateľ si uplatní bonus raz ročne v daňovom priznaní. Od januára do júna je to 21,03 eura mesačne, od júla do konca minulého roku je to suma 21,41 eura.…

 • Daňová evidencia je opäť výhodnejšia

  Daňovú evidenciu môžu od januára využiť všetci daňovníci, ktorí majú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu.…

 • Daňové priznanie si môžete odložiť

  9. 2. 2014 V tomto roku si občania aj podnikatelia opäť môžu oznámením predĺžiť termín na podanie daňového priznania. Lehotu si môžu predĺžiť bez ohľadu na to, či mali alebo nemali príjmy zo zahraničia. Daňovému úradu to stačí oznámiť.…

 • Minimálna daň pre eseročky

  3. 2. 2014 Eseročky a akciovky budú o rok platiť minimálnu daň – daňovú licenciu. Výška takejto „minimálnej dane“ závisí od výšky tržieb spoločnosti a od toho či platí daň z pridanej hodnoty alebo nie. Neplatiteľ DPH s tržbami do 500 000 eur by mal platiť 480 eur, platiteľ DPH s tržbami do 500 000 eur bude platiť 960 eur a subjekty s tržbami nad 500 000 zaplatia štátu na daňovej licencii 2 880 eur…