Daňové priznanie je za dverami

2. februára 2015

Väčšina daňovníkov ma z daňového priznania strach. Zákony sú neprehľadné, menia sa každý rok (aj dva krát) a vyznať sa v nich je problém aj pre odborníkov.

Preto obyčajní smrteľníci ak nemusia, daňové priznanie nepodávajú. Robia však chybu. Daňové priznanie je možné v niektorých prípadoch podať aj dobrovoľne a daňovník môže získať späť preddavky, ktoré zaplatil počas minulého roka na dani.

Kedy sa daňové priznanie oplatí podať?

Príjmy treba priznať vtedy, ak ste mali vlani príjmy vyššie ako 1 901,67 eura. Nepočítajú sa tu však príjmy zdanené zrážkovou daňou (napríklad honoráre). Výhodné je podať priznanie vtedy, ak ste mali napríklad zo zamestnania alebo z práce na dohodu a počas roka vám zamestnávateľ zrážal z tohto príjmu preddavky na daň. Príjmy priznávate na daňovom priznaní fyzickej osoby typu A. V podanom daňovom priznaní vznikne daňový preplatok a daňový úrad ho vráti na základe žiadosti. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku je súčasťou podaného daňového priznania.

Daňové priznanie dôchodcu

Podať daňové priznanie sa oplatí mnohým dôchodcom. Ide najmä o celoročných penzistov (riadnych, predčasných alebo výsluhových), ktorí po celý minulý rok dostávali penziu. Ak pracujú, zamestnávateľ im nemôže z príjmu uplatniť nezdaniteľnú sumu, lebo podľa zákona o dani z príjmov na celú sumu nárok nemajú – iba na rozdiel medzi sumou a príjmom. Preto im zamestnávateľ z ich mzdy alebo odmeny stŕhal preddavky na daň. Mesačná nezdaniteľná suma bola vlani 316,94 eura a ročná 3 803,33 eura. Ak títo penzisti za rok 2014 nezarobili viac ako 1 901,67 eura, podajú za rok 2014 daňové priznanie, daňový úrad im zrazené preddavky na daň vráti.

Výhodné aj pre študenta

Študent brigádoval celý minulý rok. U jedného zamestnávateľ pracoval na dohodu pol roka. U neho podpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov. Okrem toho mal cez leto ďalšiu brigádu. Príjem z nej bol zdaňovaný, lebo nezdaniteľnú sumu si už nemohol uplatňovať. Aj keď si uplatňoval nezdaniteľnú sumu len pol roka, ak podá daňové priznanie, môže si znížiť základ dane o celú sumu 3 803,33 eura. Keďže zarobil viac ako 1 901,67 eura, daňové priznanie podať musí. Daň však doplácať nemusí. Naopak, daňový úrad študentovi vráti celú zaplatenú daň do 15. mája.

Materská a rodičovská dovolenka

Podobným prípadom sú matky na materskej alebo na rodičovskej dovolenke. Napríklad im zamestnávateľ vyplatil počas materskej ročnú odmenu, potom na rodičovskej dovolenke mali zárobok z dohody. Ak mali tieto osoby príjmy iba časť roka, z ktorých boli zrážané preddavky na daň a následne už nemali žiadny príjem, v daňovom priznaní si uplatnia celoročnú nezdaniteľnú časť na daňovníka. Vznikne im tak preplatok, ktorý im musí daňový úrad vrátiť. Počítajte však s tým, že preplatok menší ako 5 eur sa nevracia.