V čom vám pomôžeme

1. DAŇOVÉ PORADENSTVO

 • zdaňovanie príjmov – fyzické i právnické osoby
 • daňové priznania z príjmov, daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel, DPH

2. SOCIÁLNE POISTENIE

 • platenie odvodov do Sociálnej poisťovne
 • nároky z poistenia (nemocenská, materská, podpora v nezamestnanosti...)
 • dôchodky (starobný, invalidný, predčasný)

3. ŠTÁTNE DÁVKY

 • nárok na rodičovský príspevok či iné štátne príspevky

4. OBČIANSKOPRÁVNE PROBLÉMY

 • návrhy, žaloby a iné podania
 • dedičstvo, rozvody

5. ÚČTOVANIE

 • paušálne, jednoduché, podvojné a daňová evidencia
 • cena dohodou

6. FIREMNÉ PORADENSTVO

 • v spolupráci s partnerskou právnou kanceláriou vám sprostredkujme poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností, založenie obchodnej spoločnosti na kľúč.
 • poradenstvo o Zákonníku práce