Motivačný list

Motivačný list slúži na predstavenie uchádzača budúcemu zamestnávateľovi. Zdôrazňuje konkrétne vlastnosti uchádzača, ktoré sa zhodujú, alebo prevyšujú požiadavky pracovnej ponuky. Správne napísaný motivačný list má zaujať personalistu natoľko, aby v ňom zanechal dojem výnimočnosti uchádzača. Štruktúra motivačného listu je prehľadná a jednoduchá. Pozostáva z hlavičky (meno, adresa, telefón, e-mail), adresáta (názov a adresa spoločnosti), oslovenia, obsahu listu, dátumu, miesta, mena, respektíve podpisu. V oslovení treba podchytiť pozornosť tým, že sa motivačný list adresuje konkrétnej osobe.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu