Dohoda o brigádnickej práci

Túto formu dohody je možné uzavrieť so žiakom strednej školy alebo dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov. Sociálna poisťovňa pripravila pre žiakov a študentov nové tlačivo, ktoré potrebujú predložiť zamestnávateľovi, aby od 1. januára 2013 pri práci na dohodu o brigádnickej práci študentov neplatili poistné na dôchodkové poistenie.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu