Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

Dohodou je možné skončiť akýkoľvek pracovný pomer. Ide o jeden z najjednoduchších spôsobov ako ukončiť pracovný pomer. Dohoda o ukončení pracovného pomeru upravuje základné podmienky, podľa ktorých sa ukončenie pracovného pomeru realizuje a tiež určuje presný termín jeho ukončenia. Dohoda zvyčajne obsahuje aj dôvody rozviazania pracovného pomeru. Na uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru je potrebný súhlas zamestnanca aj zamestnávateľa. Zamestnávateľ nie je povinný sa k žiadosti vyjadriť, ani s ňou súhlasiť. V tom prípade pracovný pomer trvá ďalej. Ak zamestnávateľ nesúhlasí alebo sa k žiadosti o ukončenie pracovného pomeru dohodou nevyjadrí, je potrebné podať výpoveď.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu