Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela

Preberací protokol je potrebný k uzatvorenej zmluve a k samotnému vytvorenému dielu. Ide o doklad o prevzatí a odovzdaní diela, podľa ktorého zhotoviteľ odovzdá dielo a objednávateľ ho preberie. Protokolom predchádza zhotoviteľ a odberateľ možným neskorším nepríjemnostiam a konfliktom o tom, v akom stave objednávateľ dielo prevzal a či bol s jeho vyhotovením spokojný. V prípade, že odovzdané dielo má chyby, je vhodné aby sa tieto zaradili s poradovými číslami do Prílohy k odovzdávaciemu protokolu. Ku každej chybe treba dohodnúť termín odstránenia. Užitočný môže byť aj zápis o odstránení chyby. Toto všetko sa prikladá k protokolu.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu