Reklamácia

Vo všeobecnosti je záručná doba 24 mesiacov. Táto doba však môže byť dlhšia, v určitých prípadoch aj kratšia. Reklamáciu je možné vybaviť v predajni, alebo v sídle predajcu. Reklamovať je však možné len chybu výrobku, ktorú nespôsobil kupujúci. Na uplatnenie reklamácie je potrebný tovar, doklad o kúpe, prípadne záručný list. V prípade poskytnutia zákonnej záručnej doby predajca nemôže pri uplatnení reklamácie žiadať originálny obal. Spôsob vybavenia reklamácie je predajca povinný určiť okamžite, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie nemôže trvať viac ako 30 dní.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu