Udelenie generálnej plnej moci

Splnomocnenie platí na konkrétnu záležitosť, na ktorú splnomocniteľ dáva splnomocnencovi právo zastupovania. Generálna plná moc poveruje splnomocnenca na zastúpenie vo viacerých prípadoch. Takáto plná moc sa využíva hlavne v prípadoch, ak osoba, ktorá splnomocnenie dáva, napríklad odcestuje na dlhší čas a potrebuje, aby boli za ňu vybavené veci na úrade, preberanie pošty a podobne. Generálna plná moc nie je obmedzená časovo a vzťahuje sa na všetky právne úkony súvisiace s danou záležitosťou či inštitúciou.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu