Zakladateľská listina

Zakladateľská listina obsahuje základné údaje o spoločnosti. Jej podpisom dochádza k založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Musí obsahovať vyhlásenie správcu vkladu. Týmto dokumentom sa preukazuje splatenie základného imania spoločnosti. Vyhlásenie jediného spoločníka – o tom, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. V listine tiež musí byť súhlas so sídlom – súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti v nehnuteľnosti. Prvým krokom ku vzniku spoločnosti po vypracovaní dokumentov je získanie oprávnenia na vykonávanie činnosti na živnostenskom úrade. Do zápisu v Obchodnom registri nemá eseročka právnu subjektivitu.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu