Zmluva o obchodnom zastúpení

Ide o zmluvu, ktorou sa obchodný zástupca ako podnikateľ zaväzuje pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet. Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu. Právna úprava zmluvy o obchodnom zastúpení je obsiahnutá v ustanoveniach § 652 až § 672a Obchodného zákonníka.

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu