Žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosť o prijatie je len stručný dokument, v ktorom sa žiada o prijatie do zamestnania. Do žiadosti možno uviesť, kedy môže záujemca nastúpiť do práce a o akú pozíciu sa uchádza. Motivačný list je rozsiahlejší, tam treba uviesť svoje silné stránky, čím by mohol pisateľ byť pre tu konkrétnu pozíciu prínosom, v čom sú jeho výhody. Ako už z názvu vyplýva, malo by to byt motivačné. K životopisu stačí poslať buď jedno alebo druhé, ale treba si v inzeráte prečítať, čo spoločnosť požaduje poslať a to im aj poslať. V žiadosti musí byť uvedené, kto žiada (identifikácia uchádzača o zamestnanie, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), čo sa žiada (špecifikácia pracovnej pozície - názov ) a odkedy (možnosť nástupu ).

Cena: 10,00 €

Kúpiť zmluvu