Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na úcely prídavku na dieťa